Grafika w nagłówku

Szanowni Państwo

Internetowa Baza Traktatowa MSZ (zwana dalej IBT) zawiera wykazy i teksty umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest lub była stroną, zarówno obowiązujących jak i wygasłych. Należy mieć na uwadze, że IBT nie zawiera wszystkich umów, których Rzeczpospolita Polska jest lub była stroną – IBT zawiera tylko umowy, które:

  1. były w Polsce poddane procedurze traktatowej i zostały ogłoszone w dzienniku urzędowym,
  2. były w Polsce poddane procedurze traktatowej i nie zostały ogłoszone w dzienniku urzędowym albo,
  3. nie były poddane w Polsce procedurze traktatowej ale zostały ogłoszone w dzienniku urzędowym,
  4. stanowią umowy wykonawcze albo zmieniające umowy wskazane w punktach od 1 do 3.

IBT zawiera umowy międzynarodowe, którymi Rzeczpospolita Polska związała się od 1918 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że zamieszczenie w IBT umów międzynarodowych nie stanowi ich ogłoszenia w dzienniku urzędowym w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) i pełni wyłącznie rolę informacyjną i pomocniczą.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych proszę zwracać się na adres rzecznik@msz.gov.pl

Dodatkowe informacje dotyczące IBT znajdziecie Państwo w opcji OPIS

Departament Prawno-Traktatowy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych