nagłówek-grafika

Szanowni Państwo

Internetowa Baza Traktatowa MSZ (zwana dalej IBT) zawiera wykazy i teksty umów międzynarodowych, których Polska jest lub była stroną. Są to umowy obowiązujące oraz te, które swoją moc obowiązującą już utraciły. IBT zawiera także umowy, którymi Polska zamierza się związać (tj. umowy jeszcze nieobowiązujące, ale w stosunku do których rozpoczęto krajową procedurę traktatową).

IBT zawiera wykazy umów międzynarodowych, którymi Polska związała się od 1918 roku lub w stosunku do których rozpoczęto krajową procedurę traktatową.

IBT jest aktualizowana o nowe umowy międzynarodowe oraz sukcesywnie uzupełniana o teksty umów już w niej zamieszczonych.

W IBT pominięte zostały informacje dotyczące niektórych umów międzynarodowych zawartych w ramach UE przed 1 maja 2004 r. oraz umów zawartych w ramach RWPG. Tzw. umowy resortowe (umowy zawierane w imieniu ministrów właściwych do spraw, których dotyczą umowy) nie są objęte IBT, jeśli nie zostały opublikowane w Monitorze Polskim.

Zamieszczenie w IBT umów międzynarodowych nie stanowi ich publikacji w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U z 2000 r. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) i pełni wyłącznie rolę informacyjną i pomocniczą.

Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania IBT oraz informacji w niej zawartych prosimy kierować do Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ na adres bptinfo@msz.gov.pl Dodatkowe informacje dotyczące IBT znajdziecie Państwo w opcji OPIS.

Departament Prawno-Traktatowy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych